Verkeersexamen

Jeugdland- Stad organiseert ieder jaar samen met VVN het verkeersexamen basisscholen. We proberen elk jaar een succesvol examen te organiseren. Ieder jaar zetten we in de Waterwijk een route uit die de examenkandidaten moeten fietsen. We proberen daar alle situaties mee te nemen die kinderen ook buiten Almere tegen kunnen komen in het verkeer. De kandidaten fietsen niet alleen op fietspaden, maar ook een groot gedeelte over straat. Wij geven altijd in mei door wanneer het examen in het volgende jaar plaatsvindt.  Wij doen dit zodat u er rekening mee kan houden bij de jaarplanning voor de boven bouw. Scholen moeten zelf zorgen voor goed gekeurde fietsen. Wellicht kunt u iets regelen met de wijkagent of deze daar bij aanwezig kan zijn. Om de organisatie goed te laten verlopen hebben we veel hulp nodig. Als scholen mee willen doen moeten ze ook hulp ouders leveren om op een controle post plaats te nemen. De hulp ouder moet rekening houden dat ze de gehele ochtend moeten helpen ook bij de andere scholen die dan examen doen. Het aantal hulp ouders hangt af van de grote van de groep waarmee u deelneemt.

We hopen dat alle scholen ieder jaar of om het jaar deelneemt met groep 8 of met groep 7/8.

Examen data voor schooljaar 2020-2021: 19, 20, en 21 mei 2021