Welkom op de Almeerse jeugdlanden!

Huisregels Jeugdland Buiten

 

Het is onze bedoeling om je, als gast, een onvergetelijk dagje uit te bezorgen. Om je bezoek en dat van onze andere bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken zijn deze regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van het terrein ga je, als gast, akkoord met dit reglement.


Algemeen

 1. Jeugdland Buiten behoudt zich te allen tijde het recht voor de gast, bij het overtreden van dit reglement of indien zij dit noodzakelijk acht, van het terrein te verwijderen. Op Jeugdland Buiten geldt geen geld terug regeling.
 2. Jeugdland Buiten wijst je er op dat er op het terrein sprake is van cameratoezicht ter bescherming van jouw en onze veiligheid.
 3. Voor jouw en onze veiligheid dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
 4. Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen, worden de toegang tot het terrein geweigerd of zullen van het terrein worden verwijderd.
 5. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van Jeugdland Buiten wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk van het terrein worden verwijderd. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.
 6. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Jeugdland Buiten behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan van het terrein te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
 7. Roken is niet toegestaan. Dit geldt ook voor de e-sigaret.
 8. Met uitzondering van blinden- en mindervalide geleidehonden zijn huisdieren niet toegestaan. Deze hulphonden dienen duidelijk herkenbaar te zijn.
 9. Het is medewerkers van Jeugdland Buiten toegestaan je tas(sen) in te zien.
 10. Het is niet toegestaan om met fietsen, skates, een step of andere voertuigen, met uitzondering van een rolstoel, het terrein te betreden.
 11. Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie. 

 

Fotograferen en filmen

 1. Het is mogelijk dat je als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. 

 

Aansprakelijkheid

 1. Jeugdland Buiten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van goederen die je hebt meegebracht op het terrein.
 2. Indien je schade of letsel wordt berokkend, dan dien je dit voor vertrek bij de informatiebalie kenbaar te maken. Jeugdland Buiten is niet meer aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van het terrein.

 

Overig
a. In alle gevallen waarin dit terreinreglement niet voorziet, beslist de leiding van Jeugdland Buiten

Privacyverklaring Ontmoet ons op:
De jeugdlanden maken deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere